Dialectes del català

Què és un dialecte?

Anomenem dialecte a cadascuna de les variants geogràfiques d’una llengua. Amb aquest terme es fa referència a la manera de parlar de les persones que viuen o provenen d’una zona geogràfica determinada. 

Els parlants dels dialectes d’una mateixa llengua es poden entendre, malgrat que els diferents dialectes d’una llengua poden arribar a presentar força diferències (vegeu el cas d’Itàlia, per exemple). El conjunt de territoris en els quals es parla una llengua s’anomena domini lingüístic. En el cas del català, es tracta de 4 estats diferents: Espanya, Andorra, França i Itàlia.

Podem distingir dos grans àmbits dins del domini lingüístic català. L’origen d’aquesta classificació es troba en la tasca que va realitzar Manuel Milà i Fontanals. Al segle XIX va establir els trets distintius entre aquests dos grans blocs: l’oriental i l’occidental.

Aquests dos blocs estan separats per una línia vertical imaginària que rep el nom d’isoglossa que separa les dues àrees geogràfiques que es distingeixen per algun tret característiccom ara el sistema vocàlic, amb la morfologia i el lèxic.

La variant oriental cobreix els territoris de la Catalunya Nord, les comarques gironines i barcelonines, la part oriental de les comarques tarragonines, les illes Balears i la ciutat sarda de l’Alguer, a Itàlia. En canvi, la variant occidental afecta a les valls d’Andorra, la zona oriental d’Aragó, les comarques lleidatanes, la part occidental de les comarques tarragonines, el País Valencià i una zona de 300km² a Múrcia anomenada El Carxe.

És fonamental tenir present que les fronteres entre dialectes no són estrictes, sinó que entre l’un i l’altre hi ha una zona en què conviuen alguns trets dels dos dialectes. Aquests territoris reben el nom de zones de transició.

Tal com podeu observar al mapa de sobre, el català oriental com l’occidental inclouen diversos dialectes. A més a més dels dialectes que veureu a la taula següent, cada varietat també inclou subdialectes (si hi voleu aprofundir, podeu clicar aquí).

blocs


Diferències bàsiques del català oriental i occidental

Les diferències fonamentals que trobarem entre els dialectes que formen part del bloc oriental i de l’occidental es poden dividir en tres àmbits:

  1. Diferències fonètiques, com ara el sistema de vocals i consonants i la seva pronunciació.
  2. Diferències morfosintàctiques, com per exemple la manera de conjugar segons quins verbs, d’expressar els determinants i pronoms.
  3. Diferències lèxiques, és a dir, l’ús de vocabulari específic i expressions per designar un mateix objecte o concepte.

diferències bàsiques

Per exemple, vegeu les diferents formes verbals per la 1ps del present d’indicatiu que s’empren en les diverses varietats dialectals:

paraules

Alerta!

Aquestes dades no són del tot exactes, ja sigui perquè el registre estàndard pot amagar les petites diferències dialectals del català, o bé perquè la zona on es parla es considera zona de transició.


Activitats

Activitat en línia:

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/dialectes_ca/html/section_2.htm?&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s